top of page

Privaatsuspoliitika

Puhkemajutus Ungru Holiday Houses pakub majutusteenust. Pöörame teie tähelepanu asjaolule, et majutusteenuse soetamisel on teie andmeid vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika annab ülevaate, milliseid andmeid, miks ja mida kogutud andmetega Unrgu Holiday Houses teeb.

Unrgu Holiday Houses kogub külastajate kohta järgmiseid andmeid:

  • isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood

  • kontaktandmed: elukoha aadress, telefoninumber, meiliaadress

  • külastajakaardi andmed: turismiseaduse §-s 24 nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress; temaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus; majutusteenuse osutamise aeg. Nimetatud andmete õigsust kinnitab külastaja oma allkirjaga. Turismiseaduse § 24 lõike 6 kohaselt säilitatakse külastajakaarte majutusettevõttes kaks aastat nende täitmise päevast arvates.

  • broneeringuteandmed: erisoovid ja/või vaajdused seoses majutusteenuse osutamisega

  • makseandmed: maksekaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg

  • andmed isiklike eelistuste kohta: näiteks puhkemaja kategooria

 

Ungru Holiday Houses kasutab külastajate isikuandmeid majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Ungru Holiday Houses ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel. 

 

Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud kontaktandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik kliendiga ühendust võtta. Reeglina on auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks inimese kontaktandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume klientidel auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

bottom of page